Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Jak na neoprávněnou pokutu od ČKP

Přišla vám od ČKP výzva, abyste uhradili příspěvek nepojištěných? Že jste řádný motorista a všechna pojištění máte v pořádku? I tak se můžete stát neoprávněně obviněným a označen za neplatiče povinného ručení.

ČKP

ČKP neboli Česká kancelář pojistitelů je profesní organizace pojistitelů. Spravuje garanční fond, z kterého vyplácí náhrady škod, které způsobí nepojištění řidiči. Do tohoto fondu přispívají pojišťovny, které jsou členy ČKP a nepojištění řidiči. Dále provozuje hraniční pojištění, které uzavírají zahraniční vozidla na území ČR, spravuje informační středisko s údaji o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území ČR. ČKP postupuje informace o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel, aby došlo k porovnání s daty registrovaných vozidel. Více informací o České kanceláři pojistitelů

Kdo platí zákonný příspěvek

Každý, kdo provozuje vozidlo bez povinného ručení, musí do garančního fondu, zaplatit zákonný příspěvek nepojištěných. U osobních aut může tento příspěvek činit přibližně 20 tisíc Kč ročně a u nákladního vozidla i 100 tisíc Kč.

Tento poplatek je vymáhán po majitelích, kteří svá auta včas neodhlásili z registru a neodevzdali registrační značky. Do problémů se můžeme dostat i po prodeji vozidla, jestliže nedojde k odhlášení vozidla na nového vlastníka. Povinnost platit povinné ručení si také často neuvědomí sběratelé veteránů, kteří své opečovávané vozy ani na silnici vůbec nepouští.

ČKP vyhledává z Centrálního registru vozidel a z informací od pojišťoven ty osoby, které vlastnily nebo vlastní vozidlo a přitom za něj neplatí povinné ručení, a těm pak zasílá výzvy k úhradě příspěvku nepojištěných. ČKP však Centrální registr vozidel nespravuje, proto dochází k chybám. Jádrem sporu jsou také situace, jakým způsobem musíme prokázat, že vozidlo není provozováno.

Jak prokážete, že jste vozidlo neprovozovali

Jako důkaz lze obvykle použít kupní smlouvu, technický průkaz se záznamem o změně vlastníka, výpis z registru vozidel a podobně. Názory soudů se však různí. Jelikož zákon konkrétně neříká, jakým způsobem musíme prokázat, že vozidlo neprovozujeme, může soud uznat vaše čestné prohlášení a potvrzení svědků, například o tom, že vozidlo bylo nepojízdné, a tudíž neprovozované. Jiný soud však toto uznat nemusí, a může vás uznat za neplatiče povinného ručení, a tedy musíte poplatek nepojištěných uhradit.

Třicetidenní lhůta

Řešení neodkládejte. Od obdržení výzvy od ČKP máte pouze 30 dní na to, abyste prokázali, že jste neměli povinnost pojištění platit. Jestliže jste schopni v průběhu měsíce dokázat, že jste vozidlo neprovozovali, je řízení proti vám zastaveno. Pokud toto nejste schopni prokázat, bude vám zaslána upomínka, poté váš dluh bude postoupen inkasní agentuře či vymáhán soudní cestou.

Nezapomeňte, že prokázat neexistenci vašeho provinění leží pouze na vás, a proto doporučujeme předložit ČKP v zákonné lhůtě veškeré možné důkazy, například kupní smlouvu, technický průkaz, výpis z registru vozidel nebo jiný platný dokument, který prokáže, že jste vozidlo neprovozovali.

Navíc, jestliže odesíláte vyplněný dotazník do ČKP, ta výslovně uvádí, neposílat toto potvrzení doporučeně. Později nejste schopni prokázat, že jste na výzvu ČKP reagovali včas a řádně vyplněný dotazník ve lhůtě 30 dnů skutečně poslali.

Jak se bránit proti neoprávněně vymáhanému dluhu

Jestliže jste přesvědčeni, že jste byli jednáním ČKP poškozeni, pak dle mluvčí České národní banky se musíte obrátit na soud. Na základě opakovaných upozornění ze strany ČNB, ČKP provedla opatření, z kterých vyplynulo zlepšení v komunikaci s klienty ČKP, a pokles administrativy mezi oběma stranami. ČKP se hájí tím, že většina problémů je způsobena předáváním informací mezi ČKP a Centrálním registrem vozidel.

Předcházejte problémům

V případě, že nemáte vozidlo z jakéhokoli důvodu pojištěno, odstavte jej mimo veřejně přístupnou komunikaci a dočasně jej vyřaďte z registru vozidel, uložte RZ vozidla do depozita. V případě dotazu od ČKP budete mít průkazné důkazy o tom, že vaše vozidlo není v provozu.

20. 10. 2014

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu