Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Bonus a malus u povinného ručení

Pojišťovny mají ze zákona povinnost zohlednit předchozí bezeškodní průběh povinného ručení. Poskytují bonus, tedy slevu na pojistném pro ty, kteří nezavinili žádnou dopravní nehodu.

Bonusový systém platí již od počátku roku 2000. Za každých 12 měsíců trvání vašeho povinného ručení získáte u některých tarifů pojišťoven tzv. bonus. Tento bonus je svázán s osobou, která si sjednala povinné ručení (pojistník) na jedno, či více vozidel. Nárok na bonus vzniká za podmínky, že uplynulý rok nebyla provozem pojištěného vozidla zaviněna žádná dopravní nehoda.

Výše bonusu

Výše slevy ročního bonusu se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Většina pojišťoven započítává bonus ve výši 5% za každých 12 měsíců bezeškodního průběhu pojištění. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají, proto můžete získat významnou slevu z ceny povinného ručení.

Pojišťovny evidují dobu vašeho pojištění v měsících a tento údaj se nazývá „doba pojištění“. Zároveň evidují každou škodu zaviněnou provozem vašeho vozidla tzv. „rozhodná událost“. Za každou rozhodnou událost pojišťovna krátí (odečítá) určitý počet měsíců z doby pojištění. Zpravidla bývá odečteno 24 nebo 36 měsíců za jednu nehodu (rozhodnou událost). Výši bonusu tedy stanovuje tzv. „rozhodná doba“, která vyjadřuje dobu nepřetržitého pojištění krácenou podle počtu zaviněných škod (rozhodných událostí). Nezaleží na tom, kdo vozidlo při nehodě provozoval (řídil), rozhodná událost je vždy spojena s osobou pojistníka.

V případě, že součet záporných měsíců za rozhodné události převyšuje počet měsíců délky vašeho povinného ručení, bude pojišťovna navyšovat pojistné o tzv. malus.

Poznámka: Pokud máte sjednané pojistné smlouvy např. na tři různá vozidla, rozhodná doba se eviduje pro každé vozidlo zvlášť a je mezi některými druhy vozidel přenositelná.

Převod bonusu

Převod bonusu provedete tak, že svoji stávající pojišťovnu, tedy tu, od které odcházíte, požádáte (nejlépe současně s výpovědí) o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Toto potvrzení je třeba doložit k nové pojistné smlouvě do 2 měsíců od jejího počátku.

Vzor výpovědi smlouvy je vám k dispozici na stránce Jak změnit pojišťovnu.

Důležité: bonus/malus se vztahuje k pojistníkovi a ne k vozidlu. To zároveň znamená, že přetrvává s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Pokud si pořídíte nové vozidlo, můžete uplatnit (přenést) bonus z předchozí smlouvy. Stejným způsobem to platí i pro malus, jestliže vám byl pojišťovnou vyměřen, pak bude zohledněn v nové pojistné smlouvě. Bonus/malus není vázán pouze k jedné pojišťovně, je přenositelný mezi všemi pojišťovnami.

Doba pojištění a počet zaviněných nehod je evidován v centrálním registru ČKP a pojišťovny si zde klientem uvedené údaje ověřují.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu