Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

UNIQA Pojišťovna | Logo

UNIQA pojišťovna, a.s. – povinné ručení

Varianty

Povinné ručení Ekonom Basic Super Super Super
Limity plnění 35/35 35/35 50/60 100/100 150/150
Spoluúčast 10 tis. Kč uplatňovaná v zahraničí x        
Základní asistence x x x x x
Prima bonus 50%     x x x
Úrazové pojištění dětí ve vozidle     x x x
První škoda bez vlivu na bonus       x x
Fixace pojistného po celou dobu pojištění         x

* Pojištění POV Ekonom se sjednává se spoluúčastí ve výši 10.000 Kč na každou pojistnou událost. Spoluúčast se uplatňuje pouze u škod vzniklých mimo území české republiky.

Výhody

 • První škoda bez vlivu na bonus
 • Pojištění právní ochrany
 • Sleva pro mimopražské vozy
 • Fixace pojistného po celou dobu pojištění
 • Prima Bonus
 • Úrazové pojištění dětí ve vozidle
 • Sleva pro vlastníky vozidla
 • Sleva za zkušenost
 • Sleva pro lékaře

Prima Bonus

Klient při sjednání povinného ručení varianty Super a dosáhl bonusu 50% má nárok na získání Prima Bonusu. Klientovi, který dosáhl výše bonusu 50%, se pojistné dále nesnižuje. V případě pojistné události ve druhém roce trvání pojistné smlouvy, bude přestupňování mírnější. Bonus po jedné škodě bude 40%. Jestliže dojde k pojistné události ve třetím roce trvání pojistné smlouvy, bude přestupňování ještě mírnější. Bonus po této škodné události bude 45%. V dalších letech trvání pojistné smlouvy, nebude mít jedna škoda žádný vliv na výši bonusu, který bude stále 50%.

Bonus / Malus

Škodním průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodní průběh vyjádřen jeho dobou.

Maximální bonus: až 50% bonus za bezeškodní průběh. Za každých 12 bezeškodných měsíců je přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného.

Rozhodná doba: Za každou pojistnou událost se doba škodního průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu snižuje u tarifu POV Ekonom o 60 měsíců a u tarifu POV o 36 měsíců.

Asistenční služby

Základní asistence zahrnuje
Při havárii vozidla opravu vozidla na místě, odtah či úschovu. V případě opravy delší než 8 hodin, hradí ubytování do limitu.
Při poruše vozidla opravu vozidla na místě, odtah či úschovu.

Asistence komfort zahrnuje
Při havárii vozidla opravu vozidla na místě, odtah či úschovu vozu. Dopravu a ubytování rodinného příslušníka až na 7 dnů, zapůjčení peněz na advokáta.
Při poruše vozidla opravu vozidla na místě, odtah či úschovu vozu, pokud oprava trvá déle než 8 hodin, úhradu ubytování nebo dopravu zpět. Dále se asistence vztahuje na doplnění paliva, opravu pneumatik a ztrátu či krádež klíčů od vozidla.

Právník do auta zdarma

Pro první rok trvání povinného ručení je zdarma poskytnuta služba právní ochrany vozidla. Tuto službu lze uplatnit pouze u pojistné události, která vznikne v souvislosti s provozem vozidla. Služba vám pomůže u občanskoprávních nároků na náhradu škody, trestního a přestupkového práva, při odebrání průkazu, v pojistném a závazkovém právu. Služba se vztahuje na všechny pojistné události, které se staly na území států Evropské unie a dalších vybraných států.

Připojištění skla

Předmětem pojištění jsou skla vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Toto pojištění se sjednává na pojistnou hodnotu ve výši ceny nového skla pro případy poškození či zničení skla nárazem, dojde-li k prasknutí resp. lomu skla na vozidle.

Limit plnění: Pojišťovna hradí škodu za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě (maximálně 4 000 Kč).

Spoluúčast: Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 % min. 500 Kč při výměně skla, při opravě skla bez spoluúčasti.

Připojištění sedadel

Sjednává se pro případ trvalého tělesného poškození pojištěného následkem úrazu, pro případ smrti a hospitalizace v důsledku úrazu. Lze sjednat ve dvou variantách:

 • Jen řidič – pojištění a výše pojistné částky se vztahuje pouze na řidiče
 • Paušální systém – pojištění se vztahuje na všechny osoby, které v pojištěném vozidle cestovali v době pojistné události. Pojistné částky se vztahují na každou osobu zvlášť

Pojistné částky smrt/ trvalé následky 100/100 tis. 200/200 tis. 300/300 tis. 400/400 tis.
Jen řidič 130 260 390 520
Paušální systém 600 (100)* 1200 (200)* 1800 (300)* 2400 (400)*
*Nemocniční odškodné

Připojištění zavazadel

Sjednává se ve dvou variantách:

 • Standard - předmětem pojištění jsou pouze zavazadla převážná ve vozidle.
 • Komfort - je možno pojistit zavazadla a také autopříslušenství, autopotahy, autorádia, dětskou autosedačku, autobox. Lze pojistit i přístroje a věci převážené pro výkon povolání řidiče nebo provozovatele vozidla, obsah střešního boxu a jízdní kola umístěná na nosiči určeném pro přepravu jízdních kol.
Pojistná částka až do výše 100 000,- Kč. Spoluúčast 500,- kč.

Pojistná částka 10 000 20 000 30 000 40 000
Standard 400 800 1200 1600
Komfort 600 1200 1800 2400
mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu