Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Kooperativa Pojišťovna | Logo

Kooperativa pojišťovna, a.s. – povinné ručení

Varianty

NaMíru 35/35 NaMíru 70/70 NaMíru 100/100 NaMíru 150/150
Limity krytí - věcné škody a ušlý zisk / škoda na zdraví nebo usmrcení
35 mil. Kč /
35 mil. Kč
70 mil. Kč /
70 mil. Kč
100 mil. Kč /
100 mil. Kč
150 mil. Kč /
150 mil. Kč
ZDARMA
 • asistenční služby na území České republiky v případě havárie
 • v zahraničí v případě havárie i poruchy
 • asistenční služby na území České republiky v případě havárie
 • v zahraničí v případě havárie i poruchy
 • asistenční služby na území České republiky v případě havárie
 • v zahraničí v případě havárie i poruchy
 • asistenční služby na území České republiky v případě havárie
 • v zahraničí v případě havárie i poruchy

Výhody

 • Bonus Důvěra
  Kooperativa pojišťovna poskytuje nyní tříletý bonus předem. Cena pojištění je ihned snížena o 15%. Pokud v průběhu 3 let však způsobíte škodu, má pojišťovna nárok na vrácení této slevy.
 • Možnost připojištění NA100PRO - pojištění při nezaviněné nehodě, viz popis níže.
 • bonus až 50 % za jízdu bez nehody,
 • sleva 5 % v hraniční kubatuře 1351 - 1400 cm3,
 • sleva 5 % při roční frekvenci placení.

Základní asistenční služby

Asistenční služby vám pomohou, když vaše vozidlo vypoví službu nebo se následkem nehody stane nepojízdné. Asistenční služby jsou vaší jistotou, že na silnici nezůstanete bez pomoci. Asistenční služby jsou zdarma k povinnému ručení.

Typ Asistence ZDARMA v rámci povinného ručení
Non-stop pomoc dispečera ano
Odtah 50 km
Úschova nepojízdného vozidla 10 dnů
Non-stop pomoc dispečera ano
Příjezd odborného opraváře/oprava ano / opravu hradí klient
Odtah nejbližší servis 50 km (do 3,5t) / 75 km (nad 3,5t)
Úschova nepojízdného vozidla 7dnů / 13 € / den
Ubytování řidiče a spolucestujících 1 noc / 50 € na osobu, ubytování pouze řidič 1noc / 75 € (do 3,5t)
Zanechání vzkazu ano
Telefonické tlumočení ano
Finanční pomoc 1000 € (na základě zálohy)
Právní pomoc 750 €

Úrazové pojištění řidiče ZDARMA

K povinnému ručení je sjednáno zdarma úrazové pojištění řidiče ke smlouvě povinného ručení, s limity plnění Trvalé následky úrazu 250 000,- Kč a Smrt následkem úrazu 25 000,- Kč.

Nadstandardní asistenční služby

Rozšiřují základní asistenci o doplňkovou asistenci.

Asistenční program „NAPŘÍMO“

Tato služba je zdarma. V případě, že se pojištěné vozidlo stane účastníkem dopravní nehody, pojišťovna zajistí kompletní pomoc. Tato služba nabízí dohromady asistenční služby a právní ochranu. Po dobu opravy je zapůjčeno náhradní vozidlo zdarma. Pojištění je určeno pro fyzické osoby, osobní a užitková vozidla do 3,5 t.

Připojištění živelných rizik

 • Živelní pojištění ochrání vozidlo proti následujícím živlům:
  • povodeň/ záplava
  • úder blesku
  • vichřice
  • krupobití
  • sesuv půdy
  • lavina
  • pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí
  • požár a jeho průvodní jevy
  Platí pro: motocykly, osobní a užitková vozidla do 3,5 t. Pojištění se sjednává s 1 % spoluúčastí min. 1 000,- kč.

Připojištění skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení čelního skla vozidla vzniklé v důsledku působení vnějších mechanických sil, např. střet, pád náraz apod. a dále poškození či zničení čelního skla způsobené úmyslným jednáním cizí osoby (vandalismus).

Limit plnění: Limit pojistného plnění si stanoví pojistník. Pojištění čelního skla se sjednává na pojistnou částku. Dojde-li v průběhu pojistného roku k vyčerpání stanoveného limitu pojistného plnění, může si pojistník dokoupit nový limit pojistného plnění. Nový limit je automaticky navýšen o nespotřebovanou část původního limitu pojistného plnění.

Spoluúčast: Pojištění se sjednává bez spoluúčasti při splnění podmínky, že je oprava čelního skla provedena ve smluvním servisu Kooperativy. Pokud je oprava provedena v jiném, než ve smluvním servisu, pojistné plnění bude kráceno o 20%

Pojistit lze čelní sklo vozidla nebo všechna výhledová skla vozidla s výjimkou střešního skla. Limit pojistného plnění na skla může sjednat až do částky 500 000,- Kč.

Pojištění sportovní výbavy

Pojištění se lze sjednat k osobním nebo užitkovým vozům do 3,5 t a také k obytnému automobilu do 8 t. Platí pro území geografické Evropy, včetně Turecka. Pojištění se vztahuje na odcizení, poškození sportovního vybavení a také poškození vozidla sportovní výbavou při manipulaci s ní. Dále se pojištění vztahuje na poškození nosičů a boxů v případě havárie nebo živlu. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 % minimálně 1000, - Kč. Slevu 60 % získají klienti, kteří mají u Kooperativy sjednáno pojištění majetku nebo auta či životní pojištění.

Připojištění NA100PRO PLUS

Revoluční pojištění NA100PRO kryje 100% nákladů vzniklých při prokazatelně nezaviněné nehodě a navíc zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody.

Připojištění NA100PRO PLUS poskytne:

 • vyřízení vzniklé škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody
 • úhradu škody za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle v plné výši (do výše obvyklé ceny)
 • rychlou opravu vozidla ve spolupráci se smluvními servisy Kooperativy
 • úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy

Při sjednání tohoto pojištění získáte zdarma živelní pojištění vozidla s limitem plnění 100 000,- Kč.

Platí pro: osobní a užitková vozidla do 3,5 t při pojistné události na území České republiky

V případě parciálního poškození vozidla je podmínkou plnění oprava ve smluvním servisu.

Další připojištění

 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění asistenčních služeb
 • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, platí pouze pro osobní vozidla
 • Pojištění právní ochrany, pouze pro fyzické nepodnikající osoby

Bonus / Malus

Škodním průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodní průběh vyjádřen jeho dobou.

Maximální bonus: až 50% bonus za bezeškodní průběh.

Rozhodná doba: Za každou pojistnou událost se doba škodního průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu snižuje o 24 měsíce.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu