Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Česká podnikatelská pojišťovna | Logo

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP) – povinné ručení

Varianty

Sporopov Speciálpov Superpov
Limity krytí – újmy na zdraví / škody na majetku
35 mil. Kč / 35 mil. Kč 50 mil. Kč /50 mil. Kč 111 mil. Kč /111 mil. Kč
 • Asistence SPOROP v ČR
 • Vhodné pouze pro provozování vozidla v ČR
 • Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
 • Úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA
 • pro případ smrti způsobené úrazem 100 000,- Kč.
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000,- Kč
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici 100,- Kč
 • pojištění asistence SUPER
 • pojištění nákladů na náhradní vozidlo, limit 3 000,- Kč
 • první pojistná událost bez vlivu na bonus
 • služba SERVIS PRO
 • Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
 • Vybraná doplňková připojištění se slevou až 30%

* Spoluúčast u tarifu SPOROPOV na vzniklé škodě mimo území ČR - pokud pojistník uhradí celou výši škody, kterou v zahraničí způsobil, nebude mu snížena rozhodná doba za tuto pojistnou událost.

Výhody

 • S povinným ručením u ČPP vám budou zdarma k dispozici 24 hodin denně asistenční služby s vysokými limity. S asistenční službou můžete komunikovat česky i při volání ze zahraničí. Navíc je asistence poskytována nejen při nehodě, ale také i při poruše vozidla. Asistenční služba zahrnuje příjezd a odjezd asistenční služby, opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla. Pokud si sjednáte povinné i havarijní pojištění limity plnění se vám sčítají.
 • Extrabenefit PROFI je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. S Extrabenefit PROFI získáte slevu 15 %. Extrabenefit PROFI lze sjednat pouze pro nové smlouvy, sjednané na dobu neurčitou, pro všechny kategorie vozidel, při roční nebo pololetní platbě pojistného.
  Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.
 • K "hlavnímu" pojištění SpeciálPOV a SuperPOV lze sjednat zdarma pojištění přívěsného vozíku do 750 kg, za předpokladu, že Pojistník, Provozovatel i Vlastník vozíku jsou totožné osoby jako v "hlavním" pojištění. Vozík bude pojištěn typem pojištění SPOROPOV.
 • Superbenefit dobrého řidiče. Sleva na povinném ručení pro pojistníka mladšího 40 let může mít bydliště v Praze, velkém i malém městě. Musí mít 3 roky bezeškodní průběh.

SERVIS PRO

Služba k povinnému ručení, oprava vozu je provedena ve smluvním servise a je poskytnuto náhradní vozidlo a vyřízena škoda u pojišťovny viníka.

Novinka - Renova

Pojišťovna nabízí nový pojistný program Renova. Pojištění je určeno pro krytí náhlých mechanických a elektrických poruch u ojetých vozidel. Podmínky pojištění:

 • vůz maximálně 10 let starý
 • vůz má najeto méně než 200 000 km
 • pojištění je sjednáno na dobu 3 let nebo ujetí 75 000 km od sjednání pojištění
 • limit na jednu pojistnou je 40 000,- Kč, počet událostí je neomezený, celkový limit 100 000,- Kč
 • vozidlo musí být pravidelně servisováno
 • spoluúčast 4 000,- Kč

Novinka – MaxiOn

Od listopadu 2015 nabízí Česká podnikatelská pojišťovna pojištění, které kryje škody, jež vzniknou vyčerpáním limitu na majetkové škody z povinného ručení. Znáte případ nehody u Studénky, kde se majetková škoda vyšplhala na 160 mil. Běžné povinné ručení většinou kryje škody do 100 mil. Kč. Rozdíl mezi způsobenou škodou a limitem sjednaného pojištění hradí viník nehody, respektive majitel firmy. Taková škoda může být pro firmu likvidační. Tato služba je poskytována firmám, nejen klientům České podnikatelské pojišťovny, je určena všem zájemcům. Firma může získat ochranu až do výše 1 miliardy korun.

Asistence

Rozsah základních
asistenčních služeb

ZDARMA
Limity plnění pro vozidla s uzavřeným:
SPOROPOVSPECIÁLPOVSUPERPOV
do 3,5 t vč.nad 3,5 tdo 3,5 t vč.nad 3,5 t
ČRČRZahr.ČRZahr.ČRZahr.ČRZahr.
Vozidlo je nepojízdné v důsledku poruchy či nehody:
 • příjezd a odjezd asistenční služby
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
 • odtah vozidla
5002500 5000 3500 100005000 10000700020000

Bonus / Malus

Škodním průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodní průběh vyjádřen jeho dobou.

Maximální bonus: až 50% bonus za bezeškodní průběh. Za každých 12 bezeškodných měsíců je přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného.

Rozhodná doba: Za každou pojistnou událost se doba škodního průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu snižuje o 24 měsíce.

Připojištění skla

Předmět pojištění je pojištěn na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus.
Předmětem pojištění jsou všechna skla vozidla, u autobusů a trolejbusů pouze čelní událost.
Předmětem pojištění nejsou skla motocyklů, tříkolek, čtyřkolek, otevíratelných střešních oken, bočních a zadních oken autobusů a trolejbusů.

Limit plnění: Pojišťovna hradí škodu za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě (maximálně 120 000 Kč).

Spoluúčast: Pokud bylo sklo opraveno (nejedná se o výměnu skla), pak se z pojistného plnění spoluúčast neodečítá v jiném případě se v prvních šesti měsících trvání pojištění skel odečítá z pojistného plnění spoluúčast ve výši 30%.

Pojištění MNIHAV

Vztahuje se pouze na škodu způsobenou cizím zaviněním, tedy:

 • Odcizení celého vozidla
 • Živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem

Lez vybrat z limitů plnění 25 000,- až 100 000,- Kč. Spoluúčast je 10% .

Pojištění Odcizení celého vozidla

Vztahuje se pouze na krádež celého vozidla. Lze vybrat z limitů plnění 25 000,- až 200 000,- Kč. Spoluúčast je 10%.

Pojištění přírodních rizik

Lze vybrat z variant:

 • Živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem
 • Živelní událost + poškození kabeláže vozidla zvířetem
 • Střet se zvěří

Limity plnění 50 000,- Kč. Možno zvolit i další limity plnění. Spoluúčast 10%. Oprava musí být provedena smluvním servisem.

Pojištění Asistence

Lez zvolit rozšířenou asistenci dle požadovaných limitů plnění.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

 • úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění osob sedících na předních sedadlech
 • úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Základní pojistné částky jsou v případě smrti úrazem 100 000,-, pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000,-, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici 100,-. Lze sjednat až čtyřnásobek těchto pojistných částek.

Pojištění SERVIS PRO

Toto pojištění kryje vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka, úhradu škody v plné výši, oprava musí být provedena ve smluvním servise, poskytnutí náhradního vozidla při nezaviněné nehodě. Škoda musí nastat na území ČR a musí být znám viník.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Náhradní vozidlo je poskytnuto v případě odcizení vozidla, v případě dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu. Limity plnění lze sjednat od 3 000,- do 15 000,- Kč. Pojištění je bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla, věci osobní potřeby, které jsou přepravovány v pojištěném vozidle, či věci uzamčené ve střešním boxu, pod sedadlem, či přídavném boxu u motocyklů. Pojištění lze sjednat v těchto variantách:

 • Maxizav – v případě havárie, živelní události, ztráty, odcizení a vandalismu
 • Minizav – v případě havárie, živelní události a ztráty

Limity plnění jsou od 10 000,- do 30 000,- Kč.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu