Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Česká podnikatelská pojišťovna | Logo

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP) – povinné ručení

Varianty

Sporopov Speciálpov Superpov
Limity krytí – újmy na zdraví / škody na majetku
35 mil. Kč / 35 mil. Kč 50 mil. Kč /50 mil. Kč 111 mil. Kč /111 mil. Kč
 • Asistence SPOROP v ČR
 • Vhodné pouze pro provozování vozidla v ČR
 • Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
 • Úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA
 • pro případ smrti způsobené úrazem 100 000,- Kč.
 • pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000,- Kč
 • denní odškodné za pobyt v nemocnici 100,- Kč
 • pojištění asistence SUPER
 • první pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP
 • pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
 • vybraná doplňková připojištění se slevou až 30%

* Spoluúčast u tarifu SPOROPOV na vzniklé škodě mimo území ČR - pokud pojistník uhradí celou výši škody, kterou v zahraničí způsobil, nebude mu snížena rozhodná doba za tuto pojistnou událost.

Výhody

 • S povinným ručením u ČPP vám budou zdarma k dispozici 24 hodin denně asistenční služby s vysokými limity. S asistenční službou můžete komunikovat česky i při volání ze zahraničí. Navíc je asistence poskytována nejen při nehodě, ale také i při poruše vozidla. Asistenční služba zahrnuje příjezd a odjezd asistenční služby, opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla. Pokud si sjednáte povinné i havarijní pojištění limity plnění se vám sčítají.
 • Extrabenefit PROFI je určen pro dobré řidiče, kteří předpokládají, že nezpůsobí pojistnou událost v období 3 let od data počátku smlouvy. S Extrabenefit PROFI získáte slevu 15 %. Extrabenefit PROFI lze sjednat pouze pro nové smlouvy, sjednané na dobu neurčitou, pro všechny kategorie vozidel, při roční nebo pololetní platbě pojistného.
  Dojde-li během tříletého období od vzniku smlouvy k pojistné události, pojistník se zavazuje pojistiteli vrátit slevu na pojistném za všechna pojistná období, v nichž byla sleva od počátku pojištění poskytnuta.
 • K "hlavnímu" pojištění SpeciálPOV a SuperPOV lze sjednat zdarma pojištění přívěsného vozíku do 750 kg, za předpokladu, že Pojistník, Provozovatel i Vlastník vozíku jsou totožné osoby jako v "hlavním" pojištění. Vozík bude pojištěn typem pojištění SPOROPOV.
 • Superbenefit dobrého řidiče. Sleva na povinném ručení pro pojistníka mladšího 40 let může mít bydliště v Praze, velkém i malém městě. Musí mít 3 roky bezeškodní průběh.

SERVIS PRO

Služba k povinnému ručení, oprava vozu je provedena ve smluvním servise a je poskytnuto náhradní vozidlo a vyřízena škoda u pojišťovny viníka.

Novinka – Klídek – Odcizení celého vozidla

Pojištění odcizení celého vozidla s volitelnými limity 50 000,- až 200 000,- tisíc Kč, vztahuje se výhradně na celé vozidlo. Pojištění má územní platnost v ČR + 30 km vzdušnou čarou od hranic a spoluúčast 10%. Pokud si klient zvolí varianty povinného ručení Speciálpov nebo Superpov, má nárok na zvýhodněné pojistné novinky Klídek.

Asistence

Rozsah základních
asistenčních služeb

ZDARMA
Limity plnění pro vozidla s uzavřeným:
SPOROPOVSPECIÁLPOVSUPERPOV
do 3,5 t vč.nad 3,5 tdo 3,5 t vč.nad 3,5 t
ČRČRZahr.ČRZahr.ČRZahr.ČRZahr.
Vozidlo je nepojízdné v důsledku poruchy či nehody:
 • příjezd a odjezd asistenční služby
 • oprava na místě
 • vyproštění vozidla
 • odtah vozidla
5002500 5000 3500 100005000 10000700020000

Bonus / Malus

Škodním průběhem se rozumí četnost pojistných událostí ve vztahu k nepřerušené době trvání pojištění odpovědnosti. Pro účely systému bonus/malus je škodní průběh vyjádřen jeho dobou.

Maximální bonus: až 50% bonus za bezeškodní průběh. Za každých 12 bezeškodných měsíců je přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného.

Rozhodná doba: Za každou pojistnou událost se doba škodního průběhu v rámci stupnice bonusu/malusu snižuje o 24 měsíce.

Připojištění skla

Předmět pojištění je pojištěn na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus.
Předmětem pojištění jsou všechna skla vozidla, u autobusů a trolejbusů pouze čelní událost.
Předmětem pojištění nejsou skla motocyklů, tříkolek, čtyřkolek, otevíratelných střešních oken, bočních a zadních oken autobusů a trolejbusů.

Limit plnění: Pojišťovna hradí škodu za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě (maximálně 120 000 Kč).

Spoluúčast: Pokud bylo sklo opraveno (nejedná se o výměnu skla), pak se z pojistného plnění spoluúčast neodečítá v jiném případě se v prvních šesti měsících trvání pojištění skel odečítá z pojistného plnění spoluúčast ve výši 30%.

Pojištění MNIHAV

Vztahuje se pouze na škodu způsobenou cizím zaviněním, tedy:

 • Odcizení celého vozidla
 • Živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem

Lez vybrat z limitů plnění 25 000,- až 100 000,- Kč. Spoluúčast je 10%.

Pojištění přírodních rizik

Lze vybrat z variant:

 • Živelní událost + střet se zvěří + poškození kabeláže vozidla zvířetem
 • Živelní událost + poškození kabeláže vozidla zvířetem
 • Střet se zvěří

Limity plnění 25 000,- Kč. Možno zvolit i další limity plnění. Spoluúčast 10%. Oprava musí být provedena smluvním servisem.

Pojištění Asistence

Lez zvolit rozšířenou asistenci dle požadovaných limitů plnění.

Úrazové pojištění osob ve vozidle

 • úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění osob sedících na předních sedadlech
 • úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Základní pojistné částky jsou v případě smrti úrazem 100 000,-, pro případ trvalých následků způsobených úrazem 150 000,-, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici 100,-. Lze sjednat až čtyřnásobek těchto pojistných částek.

Pojištění SERVIS PRO

Toto pojištění kryje vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka, úhradu škody v plné výši, oprava musí být provedena ve smluvním servise, poskytnutí náhradního vozidla při nezaviněné nehodě. Škoda musí nastat na území ČR a musí být znám viník.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Náhradní vozidlo je poskytnuto v případě odcizení vozidla, v případě dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu. Limity plnění lze sjednat od 3 000,- do 15 000,- Kč. Pojištění je bez spoluúčasti.

Pojištění zavazadel ve vozidle

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla, věci osobní potřeby, které jsou přepravovány v pojištěném vozidle, či věci uzamčené ve střešním boxu, pod sedadlem, či přídavném boxu u motocyklů. Pojištění lze sjednat v těchto variantách:

 • Maxizav – v případě havárie, živelní události, ztráty, odcizení a vandalismu
 • Minizav – v případě havárie, živelní události a ztráty

Limity plnění jsou od 10 000,- do 30 000,- Kč.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu