Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Jak postupovat po dopravní nehodě v zahraničí

Způsobili jste svým vozidlem škodu v zahraničí

Poškozenému sdělte

 • své jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla,
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • registrační (státní poznávací) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • číslo zelené karty - kompletní údaje z její rubriky č. 4

S účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam dopravní nehody. Pokud máte tento dokument k dispozici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody (alespoň mobilním telefonem).

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel, údaje o těchto vozidlech (registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody - pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodů a-e.

Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané povinné ručení:

 • - oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
 • - předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele, u kterého máte sjednáno povinné ručení

Jestliže potřebujete poradit, jak postupovat, a nemůžete kontaktovat svého pojistitele, obraťte se na národní kancelář země, kde došlo k dopravní nehodě. Její adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo také na webu Rady kanceláří (www.cobx.org Nové okno).

Způsobil vám někdo škodu v zahraničí

Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů

 • jméno, příjmení a bydliště,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • registrační (státní poznávací) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy,
 • číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost - kompletní údaje z její rubriky č. 3,4.

S účastníky dopravní nehody vyplňte Evropský záznam dopravní nehody (pokud je k dispozici). Pokud máte tento dokument k disposici v češtině a ostatní účastníci nehody v jiných jazycích, vyplňte ho jak v češtině, tak i v jiném dostupném jazyku. Jde o obsahově shodné formuláře. Před oddělením originálu od kopie je důležité formulář nejen podepsat, ale také zaškrtnout vyplněné body k nehodě a uvést počet vyplněných bodů.

Opatřete plánek místa nehody a pokud možno i fotodokumentaci místa nehody (alespoň mobilním telefonem).

Vždy k dopravní nehodě zavolejte policii. V řadě zemí jsou však policií vyšetřovány jen vážné dopravní nehody (škody na zdraví, usmrcení, velké materiální škody). Protokol podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech(registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody - pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodů a-e.

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele cizozemského vozidla se můžete obrátit buď

 • přímo na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce nebo
 • na národní Kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo - adresu, telefonní a faxové číslo najdete na zadní straně zelené karty nebo na webu Rady kanceláří anebo
 • pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda po 1. 5. 2004 (včetně) cizozemským vozidlem registrovaným ve státech Evropského hospodářského prostoru - "EHP" (státy EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko), na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice - k jehož zjištění lze využít služeb Informačního střediska ČKP
 • pokud vám byla v zahraničí způsobena škoda cizozemským vozidlem registrovaným mimo státy EHP nebo před datem 1. 5. 2004 (tj. před vstupem České republiky do EU), lze aplikovat pouze varianty a) a b),
 • pokud ve variantě c) nedojde k:
  • identifikaci zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR ve lhůtě 2 měsíců od vzniku dopravní nehody
  • nebo k uspokojení vašeho nároku nebo jeho odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem (nebo jeho škodním zástupcem v ČR) ve lhůtě 3 měsíců od řádného uplatnění a prokázání nároku
  • nebo k identifikaci vozidla, jehož provozem vám byla způsobena škoda - zde však pouze v případě, že se jedná o škodu na zdraví nebo usmrcením

můžete se obrátit na Českou kancelář pojistitelů, která věc posoudí v roli kompenzačního orgánu České republiky. V takovém případě od vás budou potřebovat kompletní dokumentaci jak k dopravní nehodě, tak i k uplatňovaným nárokům.

Upozornění: pro všechny varianty platí, že pojistné plnění můžete legálně získat jen jednou. Doporučujeme tedy použít vždy jen jednu variantu, a v případě souběžného nebo postupného použití více variant vždy všechny oslovené subjekty řádně informovat o dosud podniknutých krocích a získaných částkách. V České republice a podobně v řadě dalších zemí je duplicitní získání úhrady protiprávní a může být považováno i za trestný čin pojistného podvodu.

Jestliže potřebujete obecnou informaci, jak postupovat i u varianty, jež není uvedena, můžete se obrátit na ČKP. Pokud nebudou kompetentní k vyřízení vaší záležitosti v zahraničí, pokusí se vám poradit či pomoci.

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
Praha 4 140 00

telefon:
+420 221 413 111
Více informací o České kanceláři pojistitelů

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu