Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Jak postupovat po dopravní nehodě v ČR

Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.

Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem - postačí kusem látky).

Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vždy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle možností se pokuste zraněným pomoci okamžitě.

Dopravní nehodu jste povinni hlásit Policii ČR v případě, že:

 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných nebo na jiných věcech částku 100 000,- Kč,
 • dojde k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
 • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích nebo
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Policii ČR doporučujeme zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody /poznámka: výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn/.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Povinnost účastníků dopravní nehody

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně jej předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky.

Je vhodné použít formulář "Evropský záznam dopravní nehody". Doporučujeme mít ve vozidle vždy originální sadu těchto formulářů (ne jen vytištěný formulář), protože jde o samopropisovací listy, které se po vyplnění a podpisu oběma účastníky nehody od sebe oddělí, a každý účastník pak předá svou část pojišťovně. Cizojazyčné verze z této sady vám usnadní komunikaci s cizincem.

Doporučujeme záznam o dopravní nehodě sepsat i v případech, kdy je třeba hlásit dopravní nehodu Policii ČR, a to ještě před příjezdem policie.

Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci dopravní nehody (alespoň mobilním telefonem).

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu "Evropský záznam dopravní nehody" nebo lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.

Způsobil vám někdo škodu

 • požadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předložení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:
 • jméno, příjmení a bydliště řidiče,
 • jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • registrační (státní poznávací) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena,
 • název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), číslo pojistné smlouvy,
 • pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech,(registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.
Doporučujeme vždy používat "Evropský záznam dopravní nehody".

U pojišťovny viníka dopravní nehody uplatněte nárok na náhradu škody.

Pokud k datu dopravní nehody nebylo na vozidlo škůdce uzavřeno platné povinné ručení, nebo vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na www.ckp.cz, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů:

Česká kancelář pojistitelů
Na Pankráci 1724/129
Praha 4 140 00

tel.: +420 221 413 111
Více informací o České kanceláři pojistitelů


Způsobili jste svým vozidlem škodu

Jestliže odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody (viz výše).

Doporučujeme vždy používat "Evropský záznam dopravní nehody".

Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech, (registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody.

Bez zbytečného odkladu oznamte škodu pojišťovně, u které jste pojištěni. Oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná vaše další součinnost nebude nutná.

Pokud potřebujete radu, hlavně při nehodě v zahraničí, nebo je vaše vozidlo nepojízdné, využijte bezplatných limitů vašich asistenčních služeb a volejte asistenční službu pojišťovny, u které jste pojištěni.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu