Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

 • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
 • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
 • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
 • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
 • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Často kladené otázky o povinném ručení

Proč si sjednat povinné ručení na mPojištění.cz

Díky mPojištění.cz si snadno a přesně porovnáte nejvýhodnější nabídky povinného ručení na jednom místě. V našem kalkulátoru ihned vidíte, která nabídka je vhodná právě pro vás. Až si vyberete nabídku, která vám vyhovuje, snadno si sjednáte povinné ručení online a přitom získáte internetové slevy.

S pojištěním vozidel máme dlouholeté zkušenosti, a vy proto máte jistotu, že získáte to nejlepší pojištění.

Jak jsou chráněny moje údaje, které zadávám při uzavření smlouvy

Velmi dbáme na zabezpečení údajů, které do formulářů vyplníte. Dodržujeme zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a naše společnost je řádně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Více informací o ochraně osobních údajů

Od kdy bude moje vozidlo pojištěné

Pojištění vozidla začíná dnem, který si při sjednávání pojistné smlouvy zvolíte jako počátek pojištění. Pojištění je platné poté, kdy podepíšete pojistnou smlouvu a zašlete ji do 5 dnů od vyplnění údajů na stránkách mPojisteni.cz zpět na naši adresu.

 • Objednáte si pojištění na portálu mPojištění.cz
 • Následující pracovní den si vyzvednete z vaší poštovní schránky všechny dokumenty včetně originálu zelené karty
 • Podepíšete pojistnou smlouvu a do 5 ti dnů ji zašlete zpět na naši adresu

Pojistné je třeba uhradit nejpozději do 14 dnů od sjednaného počátku pojištění (doporučujeme platbu pojistného neodkládat).
Počátek pojištění si můžete nastavit až 2 měsíce dopředu.
Více informací jak uzavřít povinné ručení

Jak změním pojišťovnu / Jak mohu vypovědět pojistnou smlouvu

Pojistnou smlouvu je možné vypovědět či ukončit z několika důvodů, například:

 • Písemnou výpovědí ke konci pojistného období - výpověď musí být doručena pojišťovně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období
 • Zánik pojištění změnou vlastníka pojištěného vozidla - pojištění zaniká dnem nahlášení změny majitele vozidla stávající pojišťovně
 • Dočasným vyřazením vozidla z registru vozidel
 • Do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného

Podrobné informace o ukončení a výpovědi pojistné smlouvy

Jak provedu změnu údajů ve smlouvě

Jakoukoliv změnu údajů v pojistné smlouvě nám oznamte prostřednictvím kontaktního formuláře. Vystavíme vám změnový lístek, jako dodatek k pojistné smlouvě, a tyto změny pro vás v pojišťovně zařídíme. Může se jednat například o změnu registrační značky, adresy, frekvence placení a podobně.

Upozornění: pokud měníte adresu trvalého bydliště, může dojít ke změně výše pojistného dle aktuálních sazeb (např. pokud se stěhujete z vesnice do velkého města nebo naopak). Změna výše pojistného se u většiny pojišťoven nevztahuje na změnu korespondenční adresy.

Kde všude platí povinné ručení

Povinné ručení platí kromě území České republiky i pro cesty do zahraničí. Je platné na území Evropského hospodářského prostoru a v některých dalších evropských státech. Seznam států, které jsou zapojeny do systému zelených karet, je uveden přímo na zelené kartě.
Ve státech, které nejsou zařazeny v systému zelených karet, je nutné uhradit takzvané hraniční pojištění.

Jak se prokazuje platnost povinného ručení

Jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozu vozidla, tzv. povinné ručení, je výhradně zelená karta (dle zákona č. 168/1999 Sb.).
Zelenou kartu je povinen mít u sebe každý řidič.
Více informací o zelené kartě

Jaké hrozí postihy za provozování vozidla bez povinného ručení

Povinnost uzavřít povinné ručení má každý vlastník vozidla a v případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, hrozí mu pokuta.

 • Pokud je nepojištěné vozidlo provozováno (i pokud je vozidlo jen ponecháno na pozemní komunikaci) jedná se o přestupek, za který může být uložena pokuta ve výši 5 000 až 40 000 Kč
 • Pokud řidič nepředloží při silniční kontrole zelenou kartu, může mu být uložena pokuta od 1 500,- do 3 000,- Kč.
 • Pokud vlastník vozidla neodevzdá registrační značku a osvědčení o registraci vozidla, hrozí pokuta
 • V případě pojistné události bude po nepojištěném škůdci vymáhána Českou kanceláři pojistitelů částka, kterou vyplatí poškozenému z garančního fondu ČKP

Jak mám postupovat v případě, že mi škodu způsobí vozidlo, které nemá povinné ručení

Pokud k datu dopravní nehody nemělo vozidlo škůdce uzavřené povinné ručení, a nebylo tedy pojištěno, obrátíte se na Českou kancelář pojistitelů. ČKP, kterou tvoří pojišťovny s licencí na povinné ručení, v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu.
Více informací o postupu při dopravní nehodě

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu