Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Jak změnit pojišťovnu

Změnou pojišťovny můžete ušetřit až tisíce korun každý rok. Změna pojišťovny je už dnes snadná. Pokud chcete se změnou pojišťovny poradit, použijte kontaktní formulář a my vám se změnou pojišťovny pomůžeme.

Kolik peněz díky změně pojišťovny ušetříte na povinném ručení, si můžete jednoduše ověřit v našem kalkulátoru. Ten pro vás přehledně porovná ceníky povinného ručení online.
Díky www.mPojisteni.cz si povinné ručení sjednáte snadno z pohodlí vašeho domova či z kanceláře, ještě než stačíte vypít šálek čaje.

Abychom vám změnu pojišťovny usnadnili, uvádíme zde možnosti ukončení vaší současné pojistné smlouvy:

Pojištění zaniká

Další informace ke změně pojišťovny

Písemná výpověď ke konci pojistného období

Výpověď je třeba učinit písemně a musí být doručena pojišťovně alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno a příjmení (případně obchodní název), bydliště, číslo pojistné smlouvy, datum, podpis.
Výpověď může znít například: "Vypovídám smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. ....... (číslo smlouvy) ke konci pojistného období.“

Vzory výpovědi ke konci pojistného období


Vzor výpovědi ve formátu PDF - Allianz pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - AXA pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Česká podnikatelská pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Česká pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - ČSOB pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Direct
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Generali pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Hasičská vzájemná pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Kooperativa pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Slavia pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Triglav pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - UNIQA pojišťovna
Vzor výpovědi ve formátu PDF - Wüstenrot pojišťovna

Zánik pojištění změnou vlastníka pojištěného vozidla

Při zániku pojištění změnou vlastníka pojištěného vozidla pojištění zaniká dnem nahlášení změny majitele vozidla stávající pojišťovně. Změnu vlastnictví pojištěného vozidla je třeba pojišťovně doložit buď kupní smlouvou, nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele.

Vzory oznámení o změně vlastníka vozidla


Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Allianz pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - AXA pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Česká podnikatelská pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Česká pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - ČSOB pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Generali pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Hasičská vzájemná pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Kooperativa pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Slavia pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Triglav pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - UNIQA pojišťovna
Vzor oznámení změny vlastníka ve formátu PDF - Wüstenrot pojišťovna

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

Při dočasném vyřazení vozidla z evidence vozidel (neboli tzv. depozit) je třeba pojišťovně doložit velký technický průkaz se záznamem o vyřazení vozidla. Dočasné vyřazení vozidla využívá vlastník vozidla tehdy, nechce-li po určitý časový úsek vozidlo užívat. Depozit se používá například pro vozidla určená k sezónním pracím. Po dobu uložení registračních značek v depozitu nemusí mít vozidlo uzavřené povinné ručení.
Pojištění může zaniknout při uložení registračních značek do depozitu i pouze na 1 den.

Registrační značky od vozidla a malý technický průkaz lze uložit do depozitu na dobu maximálně 12 měsíců. Po uplynutí této doby, nebo v jejím průběhu, je vlastník vozidla povinen uvést vozidlo do provozu, a tedy i uzavřít povinné ručení, nebo předložit doklad o ekologické likvidaci vozidla.

Výpověď do 1 měsíce od doručení oznámení o úpravě pojistného

Smlouvu o pojištění lze vypovědět také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou nesouhlasí. Výpověď je třeba učinit písemně a musí být doručena pojišťovně do 1 měsíce od doručení sdělení pojišťovny o úpravě pojistného.

Další informace ke změně pojišťovny

Doklad o bezeškodním průběhu pojištění

Současně s výpovědí požádejte pojišťovnu o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění. Tento doklad budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy o povinném ručení, případně havarijním pojištění.

Pokud potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění ještě v době uzavírání nové smlouvy o povinném ručení nebo havarijním pojištění nemáte, nevadí. Pro většinu pojišťoven bude stačit vaše čestné prohlášení o bezeškodním průběhu pojištění. A až potvrzení o bezeškodním průběhu obdržíte, tak jej dodatečně doložíte pojišťovně, u které jste uzavřeli novou smlouvu o povinném ručení nebo havarijním pojištění.

Povinnost pojistníka

Při každém zániku nebo ukončení pojištění má pojistník povinnost odevzdat pojišťovně doklad o pojištění (pokud byl vystaven) a v případě povinného ručení zelenou kartu. Bez jejich vrácení pojišťovna obvykle nevydá potvrzení o bezeškodním průběhu pojištění, které je nutné pro uplatnění bonusu při uzavírání nového pojištění.

Uzavření nové smlouvy o povinném ručení

Novou smlouvu o povinném ručení je nutné uzavřít nejpozději do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Po dobu, kdy není vozidlo pojištěno, nesmí být toto vozidlo provozováno (nesmí na silnici).
Pokud majitel vozidla nesplní lhůtu čtrnácti dnů pro uzavření nové smlouvy o povinném ručení, má povinnost odevzdat registrační značku a osvědčení o technickém průkazu na registr vozidel.

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu