Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Správně vyplněný Záznam o dopravní nehodě urychlí likvidaci pojistné události

Definice dopravní nehody je daná zákonem: "Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu".

Co dělat při dopravní nehodě a bezprostředně po ní, nám říká novela zákona č. 274/2008 Sb. Ta nabyla účinnosti 1. ledna 2009 a mění některé zákony v návaznosti na přijetí zákona o Policii České republiky. Především došlo k podstatným změnám v souvislosti s ohlašovací povinností dopravních nehod.

Účastníkům dopravní nehody nevzniká povinnost oznámit nehodu policii, pokud nedošlo při nehodě ke zranění osob, škodě na cizím majetku, nebo ke škodě přesahující 100 tis. Kč.

Vyplnění Záznamu o dopravní nehodě

Účastníci dopravní nehody jsou povinni na místě vzniku nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě, do záznamu uvést pravdivé údaje a podepsat jej. Povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě mají účastníci nehody i v případě, že k nehodě volají polici.

I když toto pravidlo platí již několik let, více jak 30% účastníků nehod vyplňuje Záznam o dopravní nehodě špatně nebo neúplně.

V záznamu musí být uveden čas a místo dopravní nehody, identifikováni účastníci a vozidla. Dále musí být uvedeny příčiny, průběh a následky nehody. Poté účastníci nehody musí tento záznam neprodleně předat příslušné pojišťovně.

Pokud je záznam o dopravní nehodě vyplněn špatně, nepřesně, nebo pokud každý účastník nehody nahlásí jinou verzi průběhu nehody, dochází zpravidla ke zpomalení likvidace pojistné události ze strany pojišťovny. Tím dojde i k opoždění výplaty peněz pojistného plnění. Pojišťovna totiž musí nehodu došetřit a objektivně stanovit míru zavinění.

Nejčastější chybou při vyplňování záznamu o nehodě je nesprávné zaškrtnutí políčka (políček) v oddíle 12, kde oba účastníci popisují okolnosti nehody. Dalšími nedostatky často bývají neúplné údaje o řidičích (oddíl 9), vozidlech a také nepřesný či neúplný nákres nehody v okamžiku střetu (oddíl 13). Z nákresu by měly být zřejmé hlavně tyto skutečnosti: jízdní pruhy, hlavní silnice, dopravní značky, místo střetu vozidel, zda vozidla dávala znamení o změně směru jízdy. Většinou řidiči nevyplní oddíl 14 - vlastní poznámky, které by vysvětlily, nebo upřesnily situaci těsně před střetem a při něm.

Likvidaci pojistné události velmi urychlí, pokud viník do záznamu o dopravní nehodě do oddílu 14 vlastní poznámky vepíše formulaci: "Souhlasím se zaviněním dopravní nehody a odškodněním poškozeného ze svého povinného ručení".

Nesrovnalostem při nahlašování dopravní nehody lze jednoduše a spolehlivě předejít tím, že účastníci nahlásí nehodu telefonicky hned z místa dopravní nehody pojišťovně.

8. 6. 2012

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu