Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Připravte se na zdražení povinného ručení

Pojišťovny se chystají zvýšit ceny povinného ručení. Do sazeb promítnou změny týkající se nového občanského zákoníku a povinný odvod do záchranného fondu pro výjezdy hasičů k haváriím. Tímto krokem dojde k výraznému navýšení cen povinného ručení. Česká asociace pojišťoven očekává růst sazeb o deset až dvacet procent.

Proč budou pojišťovny platit hasičům

Dle novely zákona o pojišťovnictví budou pojišťovny převádět 3 % z vybraného pojistného za povinné ručení hasičům. Z těchto peněz mohou hasiči pořídit novou techniku a platit údržbu té stávající. Část techniky používané hasiči je na hraně technické a morální provozuschopnosti. Většina pojišťoven promítne tato 3 % do sazeb povinného ručení.

Jak je tomu v zahraničí

Například na Slovensku je výše pojistného téměř totožná, a přesto slovenské pojišťovny odvádí hasičům 8% z vybraného pojistného, na rozdíl od ČR, kde pojišťovny odvádí méně a odlišným systémem odvodu. Podobně je tomu také v Rakousku, Německu, Polsku nebo v některých státech USA, kde jde spíše o formu daně, kupříkladu jako daň z požární ochrany.

Proč hasičům

Prací a posláním hasičů je ochrana životů, zdraví a majetku. Jen za loňský rok hasiči uchránili majitelům majetek za více než 10 miliard korun. Jestliže hasiči budou vybrané prostředky investovat do obnovy zastaralé nebo nákupu nové techniky, sníží se částky vyplaceného pojistného plnění, protože hasiči budou moci lépe a účinněji chránit nejen lidské životy a zdraví, ale i majetek. Jinak řečeno, jestliže budou mít hasiči výkonnější techniku např. rychlejší auta a moderní techniku, mohou zasáhnout při nehodě rychleji a účinněji, mohou tak významně zvýšit šance na záchranu lidského života a zdraví. Také mohou podstatně snížit škody způsobené při pojistných událostech a účinněji ochránit majetek, nejen kvůli následné výplatě pojistného, ale především jeho hodnotu, která je pro konkrétního člověka penězi těžce vyčíslitelná. Dle zastánců návrhu novely, zvláště při dopravních nehodách tvoří úkony hasičů významnou část zásahu. Ze statistik vyplývá, že asi pětinou se tyto zásahy podílí na celkové práci hasičů.

Další důvody pro zdražení povinného ručení

Pojišťovny zdražení povinného ručení vysvětlují také tím, že při současných sazbách se jim povinné ručení nevyplatí. Zjednodušeně řečeno, pojišťovny vloni na celém trhu v průměru dotovaly každou novou smlouvu povinného ručení téměř sty korunami. Proto jsou pro pojišťovnu tyto smlouvy prodělečné a jediné, co jim umožňuje pokrýt tyto ztráty, jsou pojistky uzavírané v předchozích letech, kde klienti platí vyšší sazby.

Dalším výrazným faktorem, podílejícím se na výši pojistného, je stoupající výše průměrné škody při škodní události. Škody, které řidiči na silnicích způsobí a pojišťovna je pak vyplácí, každoročně neklesají, ale rostou. V neposlední řadě, na poli pojištění v ČR probíhá významný boj mezi pojišťovnami, o co nejnižší pojistné. Pojišťovny si tak v obavě před konkurencí nedovolily výrazněji navýšit ceny pojištění. Zatím pojišťovny nepřistoupily k plošnému zvyšování pojistného za povinné ručení. Pojistné se navyšuje hlavně klientům, kteří způsobili vznik škody.

Vývoj ceny pojistného u povinného ručení


Nový Občanský zákoník a jeho vliv na cenu pojištění

Od 1. 1. 2014 začne s největší pravděpodobností platit nový občanský zákoník, který přinese celou řadu novinek pro klienty pojišťoven, mimo jiné i v oblasti odškodňování. Velké změny nastanou v oblasti náhrady újmy na zdraví. Stávající vyhláška, která upravuje u nároků na odškodnění tabulkovou výši náhrad, bude zrušena. Při odškodnění bude přihlíženo k celkové situaci poškozeného. Ve výjimečných případech bude možné jednorázové odškodnění uplatnit i na širší okruh osob. Zásadní změnou v novém občanském zákoníku je stanovení výše finanční kompenzace, která se bude určovat tzv. „podle zásad slušnosti“. Co si pod tímto pojmem představit? Výši náhrady bude například nově určovat soud. A právě zde vzniká prostor pro bitvy právníků a výrazné zvýšení náhrad za újmy na zdraví.

Pojišťovny budou v rámci odškodnění vyplácet bolestné, náhrady za duševní útrapy či odškodnění pozůstalým. Tato praxe je běžně uplatňována v jiných zemích, například nedávno ve Slovinsku soud stanovil odškodnění pozůstalým po řidiči autonehody, zhruba dvojnásobnou částkou než je tomu v ČR. Nutno dodat, že průměrná částka pojistného u nás je také zatím mnohem nižší než v zahraničí. Novinkou bude také možnost uplatnění náhrady práce, kterou poškozený nemohl vykonat vůči třetí osobě. Může jít o práce v domácnosti nebo jiné menší či jednorázové práce.

Vyjádření pojišťoven

Pro novinový deník potvrdil Martin Diviš, generální ředitel Kooperativy a člen dozorčí rady České podnikatelské pojišťovny, že ceny povinného ručení se zvýší v průměru o 15%. K tomuto zvýšení sazeb může dojít už v listopadu letošního roku. Je to otázka rozhodnutí, kdy k tomuto kroku pojišťovny přistoupí. Zdražení nemusí postihnout všechny, rizikovější klienti budou muset zaplatit více a dobří řidiči si připlatí méně. Obě pojišťovny patří k největším pojišťovnám na trhu, je tedy pravděpodobné, že ostatní pojišťovny budou toto rozhodnutí následovat. Česká Pojišťovna očekává nárůst cen od 3 až do 10%. Uniqa plánuje zdražit o 10%. Ostatní pojišťovny se ke zdražení povinného ručení spíše nerady vyjadřují. Generali zatím váhá a nestanovila konkrétní %. Je jen otázkou času, kdy k tomuto navýšení přistoupí všechny pojišťovny.

Vybrané pojistné za povinné ručení (v mld. Kč)


Proč musí pojišťovny zdražovat

Minimální nárůst sazeb o 20% vyžaduje bezpečné krytí zdravotních škod a následků, a to s ohledem k novému občanskému zákoníku. Dlouhodobě patří k nejvyšším nákladům pojišťoven výlohy na škody na zdraví. Tyto výlohy rostou v posledních letech průměrně o 11% ročně. Průměrná výše závazku ze škody na zdraví pro tento rok je pojišťovnami odhadována na více jak 450 tisíc korun. Oproti tomu výdaje v souvislosti se škodami majetku vzrostly průměrně pouze o 3%. Díky novému občanskému zákoníku (viz výše) se však očekává i jejich další nárůst. Ten zásadním způsobem mění metodu, jak budou škody na zdraví kalkulovány. Do této doby byly výlohy vypočítány na základě bodového ohodnocení daného ministerskými tabulkami. Od příštího roku však bude výši těchto náhrad stanovovat soud. Nový občanský zákoník neurčuje výši škody. Pojišťovny musí tedy zcela přepracovat celou dokumentaci a metodiku, navýšit rezervní fondy a připravit se na soudní spory, které se dají více než předpokládat.

Průměrná výše škody na zdraví (podle roku vzniku, v Kč)


Vývoj cen povinného ručení

V posledních několika letech se cena povinného ručení snižovala, a to díky konkurenčnímu boji pojišťoven. Není tedy divu, že se tyto pojistky staly pro pojišťovny ztrátové. Přestože představitelé pojišťoven neustále varovali před navyšováním sazeb pojistného, ke zdražení až do letošního roku zatím nedošlo. Některé pojišťovny svými metodami přilákaly rizikovější skupinu řidičů, a tím si způsobily vážný problém. Do velké ztráty se dostala i pojišťovna Direct, která nakonec český trh úplně opustila.

Navyšování cen povinného ručení již začalo. Jak mnoho jednotlivé pojišťovny jeho ceny zvýší, rozhodují na základě statistik a pojistně matematických výpočtů. Cenu pojistného můžete velmi ovlivnit tím, že budete řídit bezpečně a nebudete způsobovat dopravní nehody. Tím získáte vyšší bonusy, které značně ovlivňují cenu povinného ručení.

18. 11. 2013

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu