Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Dopravní výchova pro děti

V České republice se žáci již na 1. stupni základních škol setkávají s dopravní výchovou. Výchova je zaměřena na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích. Starší děti se učí ve speciálních kroužcích dobře a bezpečně jezdit na kole a osvojují si důležité řidičské návyky.

Kategorie předškolní věk

Tyto děti se účastní silničního provozu jako chodci s doprovodem nebo jako pasažéři v autě. Děti mají získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy, aby si dokázaly správně vytvářet vztahy k okolí a lidem, jak se chovat ukázněně. Učí se budovat si vztah ke zdraví a opatrnost. Pro rozvíjení reakcí chování v určitých dopravních situacích, například paměť, pozornost, soustředěnost, ohleduplnost, se učí vnímat orientaci v prostoru a čase, vnímat nebezpečí. Všechny tyto vlastnosti mohou získat pomocí zábavných her, například v leporelu nebo pexesu, pozorováním, vycházkami nebo soutěžemi. S těmito situacemi se seznámí už v rodině nebo v mateřských školkách.

Kategorie I. a II. stupeň základních škol

Děti v tomto věku se stávají účastníky silničního provozu jako samostatní chodci, in-line jezdci, skateboardisti, pasažéry v autě a začínající cyklisti. Děti již běžně zvládají cestu do školy, přecházení vozovky po přechodu pro chodce, význam světelných signálů pro chodce, umění vidět a být viděn, jak se chovat za snížené viditelnosti. Zvládají jízdu na kole po chodníku s rodiči a zásady bezpečného chování v dopravních prostředcích. Dále ve vyšších ročnících navíc znají jak přivolat první pomoc při dopravní nehodě a ošetření drobných poranění. Tyto znalosti získávají prostřednictvím vzdělávacího programu ve škole, hrou nebo pozorováním. Na druhém stupni si žáci tyto znalosti a dovednosti dále prohlubují a osvojují, přičemž nároky na rozsah a hloubku znalostí stoupají.

Mládež

Mládežníci jsou již přímými účastníky silničního provozu, například jako cyklisté či řidiči motocyklů. Měli by proto chápat dopravní provoz, jako systém s právními předpisy a zákonnými ustanoveními, a tyto také umět uplatňovat. Měli by vědět o morální a právní odpovědnosti chování a jednání účastníků silničního provozu, přispívat k bezpečnosti provozu, umět poskytnou či přivolat první pomoc při dopravní nehodě. Musejí rozumět nebezpečnosti a důsledkům požívání alkoholu a návykových látek, znát zásady předcházení dopravním nehodám a přijmout zodpovědnost při řízení motocyklu či jiného vozidla. Tyto znalosti se učí ve školách pomocí simulace, skupinových prací a vzdělávacích her.

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Rada vlády ministra dopravy pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Policejním prezidiem, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub ČR a Český červený kříž vyhlašují každoročně program pro začínající cyklisty. Je určen pro starší žáky 4. – 8. ročníků základních škol, ve dvou kategoriích. Program by měl přispívat k lepší účinnosti dopravně výchovného působení ve školách, bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snížení dopravní nehodovosti. Měl by rozšířit a prověřit znalosti a dovedností žáků při uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty a v technice jízdy na kole. Program by měl také pobízet ke zvýšenému zájmu žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu. Program se skládá z teoretické znalosti pravidel silničního provozu, z praktického uplatňování těchto pravidel a praktické či teoretické zvládnutí první pomoci. Letos soutěže probíhaly v jarních měsících, republikové finále se uskutečnilo koncem června v Plzni.

8. 8. 2013

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu