Povinné ručení mPojištění.cz
Jsme specialisté na povinné ručení
Ušetříte až 70% z běžné ceny
Originály dokumentů ihned poštou

Pojišťovny

Loga pojišťoven

Pojistěte se snadno

  • Zadejte základní údaje do kalkulačního formuláře
  • Porovnejte si nabídky v přehledné tabulce
  • Vyberte si povinné ručení, které vám nejvíce vyhovuje
  • Zadejte doplňující údaje pro přípravu pojistné smlouvy
  • Uzavřete povinné ručení
Podrobnější popis:
Jak uzavřít
povinné ručení
Nové okno

Jak změnit pojišťovnu

Ušetřete až několik tisíc korun každý rok. Se změnou pojišťovny vám pomůžeme.
Více informací Nové okno

Klientská linka

pondělí až pátek 9:00–16:00

731 041 860

Ceny pojištění vozidel stále klesají

V oblasti zákonného pojištění vozidel dochází druhým rokem k velkému poklesu cen. Objem pojistného za loňský rok dosáhl 20,4 miliardy Kč. To je meziroční pokles o 8%. Přestože počet uzavřených smluv na povinné ručení každým rokem stoupá, objem pojistného klesá.

Důvodem poklesu objemu pojistného jsou především nižší ceny za pojištění. Koncem roku 2010, kdy pojišťovny zveřejněny tarify povinného ručení pro rok 2011jsme mohli takový vývoj trhu přepokládat. Zatím nelze předvídat, jak dlouho bude trend snižování sazeb pojištění pokračovat.

U povinného ručení, které je ze zákona povinným pojištěním, rozhoduje u klienta při výběru pojištění především cena. A právě ceny jsou v současné době výrazně nižší, než tomu bylo v minulých letech. Pojišťovny se zatím bez úspěchu snaží tento stav zvrátit, avšak nemají příliš možností jak docílit zvýšení objemu pojistného. Zřejmě ani v budoucnu nebudou uchráněny tlaku klientů na další snižování sazeb.

Jednu z možností, jak částečně docílit změny ukázala ČSOB Pojišťovna. Nový produkt sestavila poněkud odlišně. Cenu povinného ručení zde určuje především charakter řidiče a ještě další dva parametry - tovární značka a výkon vozidla. Klade tím větší váhu nejen na řidiče, kteří nezpůsobují škody, ale dále je rozděluje do skupin, které mají statisticky nejmenší rizikovost (nehodovost). Tento způsob by mohl být cestou k zpřesnění ceny, kdy by byl zachován škodní průběh.

Přiznávaný bonus za bezeškodní průběh, není zcela vyvážen přirážkou k pojistnému za rizikovost pojistníka, tzv. malus. Tento fakt také snižuje průměrné ceny pojistného. Bude nutné upravit sazby pro řidiče, kteří patří do málo rizikové skupiny (nebourající) a také naopak pro řidiče, kteří patří do vysoce rizikové skupiny.

Některé z pojišťoven nabídly zafixování sazby pojistného na více let dopředu. Vzhledem k vývoji na trhu se dá v budoucnu předpokládat mírný nárůst cen za povinné ručení spíše, než jeho pokles, proto taková nabídka může být pro některé klienty výhodná. Klient bude předem srozuměn s tím, že cena jeho pojištění se v následných letech nezdraží, ale naopak se mu ani nebude snižovat, jak tomu byl zvyklý dosud. Tento fakt nemusí být klienty přijímán pozitivně.

Další možností pro pojišťovny k nesnižování objemu pojistného za povinného ručení je zvýšení limitů krytí na 150/150 milionů Kč. To je i v souladu s účelem povinného pojištění, které má především pokrýt způsobené škody, na které řidič nemá vytvořené rezervy.

19. 3. 2012

mPojištění.cz | povinné ručení online
© mPojištění.cz 2010 - 2015
Wellness pobyty     Pneuservis, autoservis, pneumatiky, pneu